Bytový dům Dvorce, Podolí, u tenisových kurtů

reference

1997