certifikáty

Dokumenty opravňující nás k podnikání a zaručující poskytování kvalitních služeb:

Živnostenský list  
Koncesní listina k montáži a servisu STA a TKR  
Oprávnění k montáži UPC